SUPERVISION

Kollegaer tilbydes supervision individuelt eller i grupper.

e-Bogen Psykoterapi og værdier og bogen Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet (UDSOLDT fra forlaget) beskriver Livs- og menneskesynet.
Den sidste anmeldes hér: Anmeldelse

Supervisionen er baseret på et Livs- og menneskesyn, hvor de centrale begreber er:
  • Værdighed - som et udtryk for et liv levet i overensstemmelse med nogle grundlæggende værdier.
  • Autenticitet - en ærlighed over for sig selv og andre, der ses som en forudsætning for oplevelsen af værdighed.
  • Følelsesmæssig kontakt - med sig selv og med andre.
  • Eksistens-bekræftelse - der ses som den proces, hvor et menneske får sin plads i det menneskelige værdifællesskab.
  • Det valgte engagement - om nødvendigheden af at tage stilling til det liv man lever, for at kunne finde meningsfuldheden.
Det terapeutiske potentiale i et livs- og menneskesyn er baseret på, at terapeuten selv lever i overensstemmelse med det pågældende livs- og menneskesyn.

Udvalgte artikler:
Psykologiens sommerfugl
Psykisk sundhed - gennem relationen
Tilstandsdifferentieret psykoterapi
Effektivitet og livsorientering
Medfølelse eller tolerance
Et quick fix